english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Energeticke uspory ve Wichterlove gymnaziu v Ostrave-Porube

U budovy, která je součástí areálu školy bylo provedeno zateplení neprůsvitných obvodových konstrukcí kontaktním fasádním systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a zateplení střechy tak, aby výsledný součinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcí byl nižší než doporučená hodnota podle ČSN 730540-2 (2007).
 

Byla provedena také výměna otvorových výplní za nové s UN = 1,2 W*m-2*K-1. 

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění a přípravu teplé vody. Snížení emisí do ovzduší.

Celkové náklady: 6 779 960 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 882 395 Kč
Celková výše podpory: 3 300 035 Kč
 
Příjemce: Moravskoslezsky kraj
Místo realizace: Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8007833
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01138
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.