english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova vodohospodarske funkce rybnicni soustavy v k.u. Brzotice

Základním cílem realizoaných opatření je především zvýšení ekologické stability krajiny obnovou vodohospodářské funkce rybníků, zlepšení průtokového režimu protékajícího Brzotického potoka a zvýšení bezpečnosti vodních děl. Oba rybníky jsou součástí soustavy několika rybníků, které v současné době tvoří protipovodňovou ochranu obce Brzotice. Ostatní rybníky již v minulosti prošly rekonstrukcí.

 

Předmětem je obnova funkčnosti rybníka Dolního a Horního Brzotického. Stavebně byla rekonstrukce každého z rybníků rozdělena na následující části. Objekty: úpravy v zátopě, oprava návodního svahu hráze a výpusti, rekonstrukce přelivného objektu a obnova porostů. Dolní Brzotický rybník jako poslední rybník rybniční soustavy byl v nedobrém stavu zejména z důvodu částečně rozpadlého a zaneseného objektu přelivu. Rybník nebyl výškově ani půdorysně rozčleněn, plocha litorálního pásma byla minimální. Navíc byly ve špatném stavu čelní vtokové zídky obou funkčních objektů a opěrná zídka pravého břehu před hrází. Bezpečnostní přeliv byl typu jezové konstrukce se skloněným vzdušným lícem. U Horního Brzotického rybníka, který se nachází bezprostředně nad Dolním rybníkem, byl silně poddimenzován bezpečnostní přeliv. Výpustné zařízení bylo sice ve vyhovujícím stavu, nicméně dle ČSN je vhodnější požerák dloudlužový. Na základě rozborů byly sedimenty z Brzotických rybníků vhodné pro aplikaci na zemědělskou půdu.

Realizací projektu došlo k naplnění těchto cílů: zvýšení retenční schopnosti, zvýšení ovladatelného prostoru, omezení rizika zaplavení okolních nemovitostí a polností, stabilizace významného krajinného prvku, zkvalitnění litorální zóny.

Celkové náklady: 2 863 968 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 837 508 Kč
Celková výše podpory: 2 411 881 Kč
 
Příjemce: Obec Loket
Místo realizace: Benešov, Středočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012276
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01635
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.