english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rekonstrukce naucne stezka Bukovec - Jizerka - Raseliniste Jizerky

Projekt spočíval v celkové rekonstrukci nejstarší a nejvíce navštěvované naučné stezky v Jizerských horách - stezky Bukovec-Jizerka-Rašeliniště Jizerky.

 

Vedle turistů a návštěvníků přijíždějících do Jizerských hor individuálně slouží stezka rovněž jako terénní výuková trasa pro školy v přírodě, studenty i učitele a další subjekty, zejména v rámci výukových programů nově otevřeného Střediska ekologické výchovy na Jizerce, provozovaného Společností pro Jizerské hory, o.p.s. Rekonstrukce naučné stezky byla provedena v takovém rozsahu, aby jednak důstojně a moderním způsobem informovala tuzemské i zahraniční návštěvníky o přírodních zajímavostech, vývoji přírodního prostředí i historii této cenné a atraktivní části CHKO Jizerské hory, jednak aby trasa s obnovenými bezpečnostními prvky (schody, zábradlí, poválkové chodníky) umožňovala bezpečný pohyb návštěvníků a zároveň jejich nasměrování do zajímavé a upravené trasy. Tím byla výrazně omezena rizika spojená se živelným pohybem turistů v přírodně nejcennějších částech CHKO Jizerské hory (PR Bukovec, NPR Rašeliniště Jizerky). Podstatná část projektu spočívala v práci v terénu při výměnách a opravách jednotlivých zařízení stezky.

Projekt lze rozdělit do několika částí:
A. Zhotovení a instalace zastavení - Naučná stezka má 13 zastavení, která jsou obnovena, a další 3 budou nově přidána. Byly zpracovány texty, přeloženy do polštiny, vybrány fotografie a ilustrace a informační tabule graficky zpracovány. Texty zpracovávali odborníci na jednotlivá témata, hlavní důraz však byl kladen na srozumitelnost pro veřejnost a zaměření na tematiku ekosystémů vývoje, souvislostí péče o přírodu a krajinu s rozvojem. Graficky zpracované tabule byly vytištěny na fólii s UV rezistentní vrstvou a nalepeny na desky z materiálu Forex o rozměrech 875 x 875 mm. Zároveň byly vyrobeny dřevěné stojany se stříškou, každý na dvou sloupcích a kovových patkách, zapuštěných v zemi. Stojany s informačními tabulemi, překrytými ještě ochranným plexisklem, byly rozmístěny v terénu.
B. Výměna a oprava zařízení pro usměrnění pohybu návštěvníků a jejich bezpečnost - Tato část projektu spočívala v následujících praktických opatřeních: 
  • výměna schodů na vrchol Bukovce (celkem 103 schodů), které byly zhotoveny z dubových fošen o tloušťce 5 cm a zajištěny kovovými tyčemi o průměru 16 mm, výroba a instalace nových povalových chodníků (2 chodníky na Bukovci, 2 chodníky v NPR Rašeliniště Jizerky a vyhlídková plošina na vrchovišti) o celkové délce 300 m, zhotovených z dubových fošen o tloušťce 5 cm, šířce 1 m, připevněných na trámech z dubového dřeva. Před instalací nových chodníků byly staré poválky odstraněny,
  • výroba a instalace dřevěného zábradlí ve dvou úsecích NS na Bukovci a na vyhlídkové plošině na vrchovišti v NPR Rašeliniště Jizerky ze smrkové kulatiny o celkové délce cca 95 m
  • výroba a umístění dřevěných rozcestníků se stříškou na kovových patkách, umístěných na rozcestích v trase naučné stezky v místech křížení NS s turisticky značenými cestami
  • výroba a instalace pěti dřevěných laviček na místech vhodných k odpočinku
  • zhotovení dřevěných svodnic na podmáčeném úseku stezky mezi Safírovým potokem a Rašeliništěm Jizerky
  • nátěry a drobné opravy mostu pro pěší přes Jizerku v trase NS
  • drobné terénní práce (úprava povrchu) v celé délce NS

Cíle projektu - Investiční opatření pro obnovu návštěvnické struktury ve zvláště chráněném území (CHKO Jizerské hory), obnova naučné stezky s vazbou na fungující střediska v centrální oblasti Jizerských hor (osada Jizerka, obec Kořenov) - muzeum a SEV spravované neziskovými organizacemi (ZO ČSOP Jizerka a Společnost pro Jizerské hory o.p.s.) a připravované nové návštěvnické středisko (Lesy ČR).

Celkové náklady: 770 303 Kč
Celkové uznatelné náklady: 623 680 Kč
Celková výše podpory: 477 115 Kč
 
Příjemce: Jizersko - jestedsky horsky spolek
Místo realizace: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014776
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.2.00/08.01671
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.