english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Pruzkum pozustatku hornicke cinnosti v lokalite Vinny vrch ve Sternberku

Realizace projekt spočívala v inženýrskogeologickém průzkumu pozůstatků hornické činnosti v lokalitě Vinný vrch ve Šternberku. Nachází se zde čtyří důlní díla, ve kterých byly v letech 1842 - 1917 těženy metalické rudy. Díky historickým událostem v 1.polovině 20. století se o území nedochovaly žádné důležitější záznamy o lokalizaci a míře poddolování. 

 

Oblast vytyčených důlních měr byla později zčásti zastavěna rodinnými domy, na zbytku území se (po odstranění pozůstatků hornické činnosti) s výstavbou počítá. V 80letech 20. století zde došlo díky propadu půdy k významnému statickému poškození jednoho rodinného domu, který musel být následně zcela zdemolován. 

Hlavním cílem projektu byla identifikace pozůstatků hornické činnosti v lokalitě Vinný vrch a navržení nápravných opatření v případě, že pozůstatky hornické činnosti by mohhli ohrozit majetek a zdraví lidí.

Celkové náklady: 1 278 682 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 228 462 Kč
Celková výše podpory: 1 044 192 Kč
 
Příjemce: Mesto Sternberk
Místo realizace: Olomouc, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014136
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.6.00/08.01580
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.