english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zatepleni skol v Rymarove - ul. Jelinkova 3

Projekt se týkal zateplení objektu na Jelínkově ulici, který sloužil do r. 2005 jako školní družina a dále byl nevyužívaný. Objekt procházel adaptací na Mateřskou školu a nesplňoval požadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov (třída energetické náročnosti E - nehospodárná). Bylo tudíž nezbytné provést stavební úpravy k dosažení tepelně technických vlastností.
 

Požadovaný stupeň energetické náročnosti, který vyplynul na základě závěrů z Energetického auditu (třída C2 - vyhovující) bylo možné dosáhnout zateplením obvodového pláště. Nutnost energetických úprav byla posílena polohou města v chladné klimatické oblasti a délkou topného období. 

Cíle projektu - Realizací projektu došlo ke snížení provozních nákladů, snížení emisí vypouštěných do ovzduší a výraznému zlepšení vzhledu pavilonů.

Celkové náklady: 1 408 260 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 022 663 Kč
Celková výše podpory: 869 263 Kč
 
Příjemce: Mesto Rymarov
Místo realizace: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8009273
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01080
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.