english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zatepleni skol v Rymarove - ul. Revolucni 30

Areál MŠ na ulici Revoluční 30 se skládá ze 2 pavilonů (učební a hospodářský) a spojovací chodby. Učební pavilon má 1 nadzemní podlaží provedené v montovaném systému OKAL stejně tak jako spojovací krček k pavilonu hospodářskému. Tento je dvoupodlažní, přičemž podzemní podlaží je realizováno tradiční zděnou technologií a nadzemní podlaží je v technologii OKAL. Objekt nesplňoval požadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov (třída energetické náročnosti D - nevyhovující) a nutně vyžadoval nezbytné stavební úpravy k dosažení tepelně technický vlastností.
 

Požadovaného stupně energetické náročnosti, který vyplynul na základě závěrů z Energetického auditu (třída B - úsporná) bylo možné dosáhnout zateplením obvodového pláště, stropních konstrukcí pavilonů, podlahy a vnitřních konstrukcí v hospodářském pavilonu a výměnou oken. Nutnost energetických úprav byla posílena polohou města v chladné klimatické oblasti a délkou topného období. Tato opatření jsou v souladu se zpracovanou Energetickou koncepcí mikroregionu Rýmařovska a koncepčních materiálů kraje.

Cíle projektu - Realizací Zateplení škol v Rýmařově došlo ke snížení provozních nákladů, snížení emisí vypouštěných do ovzduší a výraznému zlepšení vzhledu pavilonů.

Celkové náklady: 2 064 021 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 811 521 Kč
Celková výše podpory: 1 539 792 Kč
 
Příjemce: Mesto Rymarov
Místo realizace: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8009513
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01083
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.