english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Plzen - ul. Zabelska - MAT - krajinarke upravy

Základním aspektem nově zakládaných vegetačních prvků byla realizace trávníkových ploch (parkový zátěžový trávník) a výsadba stromů a keřů. Výsadby se provedly na předem připraveném pozemku s upravenou vegetační nosnou vrstvou a zapraveným vyrovnávacím hnojivem. Druhová skladba dřevin odpovídá přírodním podmínkám daného stanoviště i okolnímu prostředí a byla navržena s ohledem na funkci i estatický vzhled dřevin.
 

Cíle projektu - Cílem projektu byla úprava parkových ploch sloužících jako bezprostřední rekreační zázemí pro obyvatele panelových domů v ulici Pod Chlumem a okolních domů. Projekt navazoval na snahy města koncepčně udržovat a rozvíjet veřejnou zeleň města Plzně. Zamýšlené úpravy lokality jsou zdrojem potěšení obyvatel, místem krátkodobé rekreace, zdrojem zábavy a poučení.

Celkové náklady: 4 472 960 Kč
Celkové uznatelné náklady: 819 316 Kč
Celková výše podpory: 696 418 Kč
 
Příjemce: statutarni mesto Plzen
Místo realizace: Plzeň-město, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015796
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.00766
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.