english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba dvou retencnich nadrzi na parcelach 2743, 2726 v k.u. Dolni Cerekev

Projekt řešil revitalizaci lokality - zamokřené louky, kterou procházel napřímený tok, který neměl žádný kladný vliv na životní prostředí. Vybudováním jedné průtočné retenční nádrže a jedné tůně (na parcelách 2743, 2726) vedlo k naplnění vodohospodářské a krajinotvorné fukce lokality.
 

Cíle projektu - Obnovení ekologických a vodohospodářských funkcí degradovaných ploch v intenzivně obhospodařované agrární krajině. Kompletní revitalizace nivy toku, obnova krajinotvorné, historické a vodhospodářské funkce předmětného území a posílení biodiverzity dané lokality.

Celkové náklady: 1 505 341 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 505 021 Kč
Celková výše podpory: 1 151 341 Kč
 
Příjemce: Zeman Martin
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8011846
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.00736
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.