english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba vodni nadrze "Prostredni" na p.c. 166, 168/1, kat.uzemi Dudin

Projekt řešil revitalizaci zmeliorovaných pozemků. Šlo vybudování retenční vodní nádrže na p.č. 166, 168/1, jedné ze soustavy tří nově budovaných rybníků. Plochu budoucí nádrže tvořila zamokřená louka zaklíněná mezi lesními plochami. Součástí projektu bylo zřízení dvou zemních tůní umístěných v těsné blízkosti zdrže.
 

Cíle projektu - Obnovení ekologických a vodohospodářských funkcí degradovaných ploch v intenzivně obhospodařované agrární krajině. Kompletní revitalizace nivy toku, obnova krajinotvorné, historické a vodohospodářské funkce předmětného území a posílení biodiverzity dané lokality.

Celkové náklady: 11 173 394 Kč
Celkové uznatelné náklady: 11 173 394 Kč
Celková výše podpory: 8 547 646 Kč
 
Příjemce: Matejka Miloslav
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8013446
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01573
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.