english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Stavebni upravy zakladni skoly

Záměrem projektu bylo na základě doporučení vycházejících z energetického auditu, provést stavební úpravy Základní školy ve Starovičkách, za účelem snížení tepelných ztrát u budovy. Stavební úpravy byly zaměřeny na zlepšení tepelně technických vlastností budovy - výměna stávajících oken a dveří, zateplení obvodového pláště a zateplení stropu nad 2.NP.
 

Cíle projektu - Cílem bylo zajistit požadované vlastnosti energetického hospodářství budovy. Realizací projektu došlo ke snížení potřeby tepelné energie pro vytápění a tím ke snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. Projektový záměr byl v souladu s plněním požadavků Evropské unie ve vztahu k prosazování úspor energie a implementací směrnice č. 2002/91/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. 12. 2002 o energetické náročnosti budov. Dále byl uvedený záměr v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje, okruh priority E: Životní prostředí a přírodní zdroje. A také v souladu s územně plánovací dokumentací Jihomoravského kraje a s vybranou variantou rozvoje Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje, která vychází z hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů a hodnocení ekonomických úspor.

Celkové náklady: 3 457 288 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 874 036 Kč
Celková výše podpory: 2 442 930 Kč
 
Příjemce: OBEC STAROVICKY
Místo realizace: Břeclav, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8008753
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.00842
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.