english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vodni nadrz Roupov

Vodní nádrž vybudovaná v pramenní oblasti toku zajišťuje zvýšení retence vod v aridní oblasti, zvýšení ekologické stability a rozšíření biokoridoru vodního toku na pozemcích zařazených do ekologických forem hospodaření.
 

Hlavní přínosy - otevření zatrubněných částí toku a realizace opatření komplexních pozemkových úprav, vedoucí k podpoře stability krajiny.

Celkové náklady: 1 881 315 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 820 677 Kč
Celková výše podpory: 1 392 817 Kč
 
Příjemce: Vacik Vaclav
Místo realizace: Plzeň-jih, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015606
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.00760
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.