english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Oprava a odbahneni rybnika p.c.72/1 v k.u. Vrbka u Ledce nad Sazavou

Rybník p.č. 72/1 leží cca 350 m severovýchodně od zastavěné části obce Vrbka. Je napájen z hlavního melioračního zařízení a z pramenních vývěrů ve zhlaví rybníka. Retenční kapacita rybníka byla značně snížena množstvím rybničního sedimentu. Rybník neměl bezpečnostní přeliv.

 

Pro bezpečné provedení povodňových průtoku přes hráz rybníka byl vystavěn bezpečnostní přeliv. Jeho kapacita je Q100 = 3,3l/s. Návodní líc hráze je opevněn kamennou rovnaninou tl. 300mm na štěrkopískový filtr tl. 100mm. Dále je řešeno odstranění sedimentu ze dna rybníka v celkovém množství 1773m3. Ve zhlaví rybníka byla vytvořena mělká litorální zóna s hloubkou vody v rozmezí 0 až max. 30 cm.

Základním cílem projektu je ochrana majetku a osob před povodněmi. V roce 2005 zasáhly dané území velké přívalové deště a rybníky v této oblasti nebyly vzhledem ke svému zanedbanému stavu schopné zachytit ničivou povodňovou vlnu. Realizací stavby dojchází ke zvýšení zadržení vody v krajině a ke zvýšení ekologické stability a estetické hodnoty krajiny. Realizací došlo ke zvýšení bezpečnosti nádrže. Uskutečněním záměru a následným ozeleněním vznikla ekologicky stabilní vodní nádrž.

Realizací projektu došlo k naplnění těchto cílů:
  1. obnovení vodohospodářské funkce rybníka
  2. zvýšení retenční schopnosti
  3. zvýšení ovladatelného prostoru
  4. omezení rizika zaplavení okolních nemovitostí a polností
  5. stabilizaci významného krajinného prvku
  6. vybudování nové litorální zóny.
Celkové náklady: 1 461 533 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 352 554 Kč
Celková výše podpory: 1 034 703 Kč
 
Příjemce: Borovsky Josef
Místo realizace: Havlíčkův Brod, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8013496
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01843
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.