english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rekonstrukce obecnich rybniku v obci Nedakonice

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce rybníků uvnitř intravilánu obce o ploše 0,23 ha a 0,26 ha s kótou normální hladiny 175,50 m n.m. Rekonstrukce spočívala v odbahnění rybníků a odstranění nánosu, odtěžení stávající dělící hrázky, vybudování nové dělící hrázky, zpěvnění břehů rybníka, výsadby mokřadní vegetace a keřových porostů.

 

Cíle projektu - Cílem stavby byla revitalizace krajinného prvku se zlepšením podmínek biodiversity včetně vybudování mokřadu.

Celkové náklady: 2 206 922 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 206 922 Kč
Celková výše podpory: 1 875 883 Kč
 
Příjemce: Obec Nedakonice
Místo realizace: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012746
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01624
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.