english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova retencniho prostoru v Hojovicich

Předmětem projektu bylo odbahnění rybníka, jež se nachází v k. ú. Hojovice, a oprava jeho hráze. Dno rybníka pokrývala místy až 0,90 m vrstva sedimentu, což výrazně omezovalo jeho akumulační schopnost. Hráz byla v nestabilním stavu, a to především z důvodu poškození konstrukcí přívalovými dešti. Tyto nedostatky byly realizací projektu eliminovány.

 

Došlo k odstranění celkem 572 m3 rybničního sedimentu, k opravě hráze v délce 59 m a k vytvoření litorálního pásma o ploše 281 m2. Celkový objem rekonstruovaného rybníku je 2 164 m3, z toho objem akumulačního prostoru činí 1 596 m3 a objem retenčního prostoru 568 m3.

Cíle projektu - Cílem projektu je obnovení všech funkcí nádrže (vodohospodářská, krajinotvorná, ekologická a estetická) a obnovení podmínek pro bezpečné provozování nádrže (zajištěním převedení přívalových dešťů).

Celkové náklady: 638 705 Kč
Celkové uznatelné náklady: 622 105 Kč
Celková výše podpory: 475 909 Kč
 
Příjemce: Vanicek Josef
Místo realizace: Pelhřimov, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8011546
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01647
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.