english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Rybnik "Mezi poli" v k.u. Svebohy

Jednalo se o výstavbu nového rybníka Mezi poli, který slouží ke vzdouvání a zadržení vody v krajině a částěčně ke snížení povodňové vlny v horní části povodí řeky Stropnice. Rybník je částečně nebeského charakteru s dlouhou dobou plnění a velkým vlivem na zpomalení průtoku vody.
 

Cíle projektu - Hlavní prioritou projektu byla vodohospodářská funkce, vytvoření retence, regulace a akumulace přitékajících vod. Byl vytvořen ekosystém a projekt přispěl k ozdravění životního prostředí.

Celkové náklady: 2 803 965 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 670 886 Kč
Celková výše podpory: 2 043 227 Kč
 
Příjemce: Zajicek Zdenek
Místo realizace: České Budějovice, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015536
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01730
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.