english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Uprava hrbitova v Rousinovci

Hřbitov se nachází u kostela Sv. Václava při okraji městské části Rousínova Rousínovec. Jedná se o funkční hřbitov, pouze kolem kostela dochází k omezení pohřbívání. Na hřbitově se nachází několik vzrostlých jehličnanů a keřů, dále pak pozůstatky trvalkových výsadeb. U vstupu do hřbitova je výsadba jehličnatých a listnatých keřů. V ploše hřbitova nejsou žádné stromy. Hřbitov byl projektantkou pojat jako symbol rajské zahrady.

 

Realizací projektu dominují aleje a soliterní malokorunné stromy - okrasné třešně, myrobalány, hrušně a jabloně. Tyto stromy oživují prostor svými květy a barvou plodů či zbarvením nebo leskem listů. Stromy dorůstají maximální výšky 4 - 5 metrů, proti měřítku kostela zůstávají malé a nezastiňují jeho architekturu. Zároveň však v lidském měřítku dodávají prostoru vertikalitu. Projektem byla zrealizována také výsadby keřů, a to jak stálezelených, tak výrazně kvetoucích nízkých listnáčů. Okolí hrobů bylo doplněno půdopokryvnými, většinou stálezelenými dřevinami. Některé části hřbitova byly pokryty trávníkovými plochami, v nichž byly vysazeny jarní cibuloviny (krokusy, ladoňky). Projektová dokumentace byla vypracovaná na celkové řešení úprav hřbitova v Rousínovci vč. úpravy okolí hřbitova. Dokumentace byla vypracována na realizaci sadových úprav i na zpevnění ploch hřbitova a doplnění hřbitova mobiliářem. Římskokatolická farnost Rousínov, jako vlastník hřbitova, žádala o ozelenění samotného hřbitova.

Cíle projektu - Cílem projektu bylo zpříjemnění prostoru hřbitova, místa pro krátký odpočinek a rozjímání, doplněním zeleně.

Celkové náklady: 218 969 Kč
Celkové uznatelné náklady: 206 573 Kč
Celková výše podpory: 175 587 Kč
 
Příjemce: Rimskokatolicka farnost Rousinov u Vyskova
Místo realizace: Vyškov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8016426
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.01911
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.