english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Realizace uspor energie-ZS Luhacovice I

Projekt řešil stavebně technické úprava budovy ZŠ. Úpravy byly provedeny za účelem snížení spotřeby elektrické energie a k dosažení "nízkoenergetického" standardu dle metodiky OPŽP.
 

Provedená opatření jsou přínosem nejen pro samotného uživatele - vedou k úsporám nákladů za spotřebovanou energii, ke zvýšení komfortu žáků a učitelů ZŠ při výuce a ke snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů do ovzduší. Po skončení realizace projektu byli žáci seznámeni s provedenými opatřeními a jejich prospěšností, mohou průběžně srovnávat spotřeby energie před a po realizaci.

Cíle projektu - Hlavním cílem projektu bylo snížení spotřeby energie a snížení znečištění životního prostředí zlepšením tepelně technických vlastností a rekonstrukcí otopné soustavy budovy ZŠ, která je ve vlastnictví města Luhačovice. Specifickým cílem bylo snížení spotřeby energie ve vybraných objektech a to zejména na vytápění. Cíle - snížení spotřeby energie - bylo dosaženo zlepšením tepelně izolačních vlastností budovy a rekonstrukcí otopné soustavy. Dalším cílem projektu bylo zlepšení pracovních podmínek žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců ZŠ, vytvoření kvalitního zázemí a podmínek pro výuku v ZŠ.

Celkové náklady: 4 100 234 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 263 781 Kč
Celková výše podpory: 2 774 213 Kč
 
Příjemce: Mesto Luhacovice
Místo realizace: Zlín, Zlínský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8006143
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01071
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.