english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zpruchodneni Opavice km 27,628-28,009

Vodní toky Opavice a Ptáčník jsou významnými krajinnými prvky, Opavice je v zájmovém úseku také součástí lokálního biokoridoru. Projekt navrhoval odstranění příčných objektů, které tvořily překážku migraci vodních živočichů, a jejich nahrazení migračně prostupnými komůrkovými balvanitými skluzy, provedení dalších opatření pro prostupnost toku (např. kamenné výhony), doplnění a rekonstrukce břehových porostů a dále pak zkapacitnění toku na Q20 a opevnění jeho břehů kamennou rovnaninou.
 

Cíle projektu - Projekt kladl důraz na opatření vedoucí k zprůchodnění toku pro přirozenou migraci vodních živočichů, oživení břehových a doprovodných porostů a také na protipovodňovou ochranu přilehlého území. Realizací záměru se navázalo na další úseky toku, které jsou již pro migraci zprůchodněné.

Celkové náklady: 7 829 019 Kč
Celkové uznatelné náklady: 6 168 680 Kč
Celková výše podpory: 5 243 378 Kč
 
Příjemce: Lesy Ceske republiky, s.p.
Místo realizace: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014806
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.2.00/08.01964
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.