english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace udolni nivy Lipnany

Realizací projektu došlo k odbahnění rybníka Lipňany, byla provedena oprava hráze a hrázových objektů. Dále došlo k vytvoření navazující zatopené mokřadní zóny s nádrží a tůněmi pod stávajícím rybníkem. Navržený rybník je průtočný, vybavený výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem. V zadní části navržené malé vodní nádrže vznikla mělká litorální zóna, pod hrází nově vzniklého rybníka byla vytvořena cca 0,2 ha zóna litorálních a mokřadních porostů s tůněmi. Celková výměra nově vzniklého revitalizovaného prostoru je přibližně 0,58 ha.

 

Cíle projektu - Revitalizace zájmového území, vytvoření nové vodní nádrže vč. litorálního pásma a tůní, zvýšení retenční a akumulační kapacity území, došlo ke vzniku významného krajinného prvku, jež pozitivně ovlivňuje ekologickou stabilitu okolní krajiny.

Celkové náklady: 5 287 942 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 148 231 Kč
Celková výše podpory: 3 938 396 Kč
 
Příjemce: MORAVSKY RYBARSKY SVAZ, MO
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012766
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.00758
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.