english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace Kamenneho rybniku

Předmětem projektu byla obnova původní krajinotvorné funkce rybníka pro přirozené soustředění vodního ptactva. Objekty stavby byly členěny na vyčištění dna od nánosů s obnovou odvodňovacího příkopu dna a údržbu a drobné opravy břehů.
 

Původní hloubka rybníku byla obnovena odstraněním bahna. Dno rybníka bylo zaneseno splachy zeminy a humusu ze břehů a setlelými zbytky z listí, travních porostů a jinými splaveninami. Nánosy nepříznivě ovlivňovaly celkovou kvalitu vody. V rámci revitalizace došlo i k úpravě místy splavených břehů či výmolů. Součástí opravy břehů bylo vysazení břehových porostů, které se doplnily i výsadbou stromů, keřů, rákosovými a obdobnými vodními porosty.

Cíle projektu - Oprava byla nezbytná z hlediska udržení podmínek pro přirozené soustředění volně žijícího ptactva včetně ohrožených a chráněných druhů, o které pečuje správa Podkrušnhorského zooparku. Současně se úpravou břehů zajistilo vytvoření podmínek pro stabilitu břehů rybníka a vytvoření stabilního litorálního pásma. Plánovanou revitalizací objektu se vytvořily nové podmínky pro život a rozmnožování chráněných druhů živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí a obnovení celkového přírodního stavu ekosystému rybníka a jeho okolí.

Celkové náklady: 3 932 116 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 844 534 Kč
Celková výše podpory: 3 267 853 Kč
 
Příjemce: Podkrusnohorsky zoopark Chomutov, prispevkova organizace
Místo realizace: Chomutov, Ústecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014696
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01920
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.