english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova retencnich nadrzi Trubiska po povodni 1997

Retenční nádrž je významným krajinným prvkem, plní funkci krajinotvornou, retenční a funkci biotopu pro vodní a na voduvázané organizmy. Jedná se o průtočnou nádrž, její zatopená plocha při normální hladině po rekonstrukci činí 3 540 m2 a retenční prostor 2 610 m3. Vypouštění je přes požerák a ochranu před velkými průtoky zajišťuje bezpečnostní přeliv.

 

Cíle projektu - Rekonstruovaná nádrž plní především krajinotvornou funkci, funkci biotopu pro vodní živočichy a organizmy vázané na vodu. Jejím cílem je zadržovat vodu v krajině a mírnit průběh povodňových vln. V nádrži nejsou chovány ryby.

Celkové náklady: 4 923 061 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 137 026 Kč
Celková výše podpory: 3 516 472 Kč
 
Příjemce: Lesy Ceske republiky, s.p.
Místo realizace: Vsetín, Zlínský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015316
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01565
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.