english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace Vinohradskeho potoka

Vinohradský potok protéká největším panelovým sídlištěm města Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště, sídlištěm Pod Vinohrady. Údolí Vinohradského potoka je vyhledávaným místem pro trávení volného času nejen pro místní děti a mládež.
 

V minulosti však byl potok nevhodně upraven, koryto toku bylo zcela napřímeno, příliš zahloubeno a opevněno betonovými dlaždicemi. Zrychlením odtoku došlo ke snížení retenční schopnosti krajiny a ztrátě přirozených funkcí toku (přirozené migrační trasy organismů, rozvoj rostlinných společenstev). Nápravou nevhodných melioračních zásahů a úprav vodního toku došlo k odstranění výše uvedených problémů.

V rámci úprav byla prodloužena délka koryta, vyzvednuta niveleta toku, zmírněn sklon břehů, obnoveny přirozené funkce vodního toku a zvýšena biodiverzita lokality. Rovné betonové koryto bylo změněno na přirozený vodní tok s tůněmi a kaskádami. Byl obnoven přirozený vodní režim krajiny a zvýšila se její retenční schopnost, což omezí vznik a následné dopady povodní a sucha. Celková délka revitalizovaného toku činí 270 m.

Zároveň byl zachován a úpraven mokřad jakožto významný krajinný prvek. Kromě potoka samotného bylo upraveno i jeho okolí. Byly vykáceny staré stromy a keře a místo nich vysázeny původní ovocné odrůdy stromů a keře v počtu 868 kusů, plocha byla zatravněna a byly vysazeny záhony trvalek. Revitalizovaná plocha zeleně spolu s upraveným korytem toku a rybníkem se stala oblíbeným místem k odpočinku a pro krátkodobý pobyt obyvatel sídliště. Zlepšila se tak kvalita životního prostředí obyvatel města.

Celkové náklady: 2 673 770 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 289 118 Kč
Celková výše podpory: 1 945 750 Kč
 
Příjemce: MESTO UHERSKY BROD
Místo realizace: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012156
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.01807
 
Stav projektu: Výdaje projektu certifikovány
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.