english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vodni nadrz Rojetin

Projekt řeší návrh průtočné vodní nádrže a odtrubnění úseku toku za silničním mostkem. Vytvořená vodní plocha má rozlohu 0,525 ha. Stavba je rozdělena na stavební objekty: zemní hráz, spodní výpust a bezpečnostní přeliv.
 

Cíle projektu - Cílem navrhované stavby bylo vytvoření stálé zvodně přehrazením stávající terénní deprese zemní hrází. Vybudováním nádrže došlo ke zpomalení odtoku vody z krajiny a vznikla lokalita vhodná pro rozvoj přirozených složek rybničního ekosystému. V rámci výstavby byla v jeho nátokové části vytvořena litorální zóna a nad nádrží oddělená neprůtočná boční tůň pro rozvoj mokřadních rostlin a živočichů.

Celkové náklady: 2 213 062 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 176 604 Kč
Celková výše podpory: 1 850 114 Kč
 
Příjemce: Obec Rojetin
Místo realizace: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8013866
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01485
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.