english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zlepseni energeticke narocnosti objektu ZS a MS v obci Pocenice - Tetetice

Předmětem projektu "Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ v obci Počenice-Tetětice" je zlepšení tepelně-technických vlastností budov základní školy v obci Počenice a mateřské školy v obci Tetětice.
 

Objekt Základní školy je samostatně stojící dvoupodlažní, částečně podsklepená budova. Pochází z 50tých let minulého století a nachází se v zastavěné části obce. Obvodové zdivo budovy je z plných cihel, okna byla dřevěná zdvojená, vchodové dveře dřevěné jednoduše zasklené, stropní konstrukci tvoří dřevěný trámový strop. V rámci zlepšení tepelně technických vlastností byly provedeny následující opatření: došlo k zateplení obvodového zdiva kompaktním zateplovacím systémem, dřevěná okna a dveře byla vyměněna za plastová, strop byl zateplen minerální vatou.

Objekt Mateřské školy je v řadové zástavbě stojící dvoupodlažní částečně podsklepená budova se sedlovou střechou. Budova Mateřské školy byla taktéž postavena v 50-tých letech minulého století. Obvodové zdivo je z plných cihel, okna byla dřevěná zdvojená, vchodové dveře dřevěné jednoduše zasklené. Stropní konstrukci tvoří dřevěný trámový strop. Z důvodů zlepšení energetické náročnosti budovy byly provedeny stejné úpravy jako u budovy základní školy, došlo tedy k zateplení obvodového zdiva kompaktním zateplovacím systémem, byla vyměněna dřevěná okna a venkovní dveře za plastové, strop byl zateplen minerální vatou do dřevěného roštu.

Cíle projektu - projekt si kladl za cíl zlepšit energetickou náročnost objektů ZŠ a MŠ v obci Počenice-Tetětice. Realizací projektu došlo ke snížení produkce následujících znečišťujících látek: tuhé znečišťující látky, SO2, NOx, CO a CO2. Pozitivní dopad na životní prostředí má nyní i snížení konečné spotřeby paliv a energie (o 107,5 GJ/rok u základní školy a o 82,5 GJ/rok u mateřské školy). Snížením potřeby energií došlo ke snížení požadavku na množství paliv určených k vytápění systému, což má pozitivní vliv na životní prostředí.

Celkové náklady: 3 189 761 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 810 508 Kč
Celková výše podpory: 2 388 931 Kč
 
Příjemce: Obec Pocenice-Tetetice
Místo realizace: Kroměříž, Zlínský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8009963
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01191
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.