english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Novy Kramolin-oprava rybnika a vystavba tuni

Jednalo se o opravu stávajícího výpustného zařízení včetně požeráku s utěsněním hráze v místě překopu. Dále bylo provedeno dorovnání a rozšíření koruny hráze a vzdušného líce hráze. Odklonění otevřeného neupraveného toku od drážního tělesa a vybudování dvou tůní.

 
Cíle projektu:
  • Oprava rybníka a obnovení jeho funkce v plném rozsahu.
  • Vybudování dvou tůní - vytvoření litorálních pásem.
  • Zvýšit akumulační schopnost stávajícího vodního díla.
  • Zpomalit odtok povrchové vody z pramenné části území.
  • Obnovit přírozené vodní a suchozemské prostředí na pozemku pod vodní plochou.
  • Odklonit část trasy otevřeného neupraveného toku od drážního pozemku.
  • Zvýšit přehlednost a bezpečnost železniční trati.
  • Zvýšení biodiverzity dané lokality.
  • Obnova původního ekosystému.
  • Obnova retenční funkce dané lokality.
Celkové náklady: 777 961 Kč
Celkové uznatelné náklady: 749 251 Kč
Celková výše podpory: 636 863 Kč
 
Příjemce: Obec Novy Kramolin
Místo realizace: Domažlice, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012376
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01675
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektu



Partneři

Evropská unie



Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.