english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Ceska Kubice - oprava rybnika

Oprava stávajícího rybníka zahrnující utěsnění hráze v prostoru výpustného zařízení, odstranění stávajícího potrubí, požeráku a objektu za výustí a nahrazení novými zařízeními, ochránění vodního díla před velkou vodou vybudováním ochranného valu v délce 70 m, Odbahnění retenčního prostoru v předpokládaném množství 4 tis. m3 (mimo přítokovou část vodní nádrže), obnova původního opevnění návodního líce a pročištění bezodtokových tůní v prostoru mezi rybníkem a drážním tělesem.

 

Cíle projektu - Odstraněním sedimentu v zátopové ploše rybníka se zvýšila retence vody a zároveň se zlepšily podmínky pro výskyt fauny a flóry v biologicky zajímavém území. V dlouhodobém výhledu dojde ke zlepšení podmínek pro udržitelný výskyt přítomných živočichů vázaných na vodní prostředí a zlepšení podmínek pro existenci rybničního ekosystému.

Celkové náklady: 2 618 635 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 618 635 Kč
Celková výše podpory: 2 003 255 Kč
 
Příjemce: Sdruzeni Na zachranu biosystemu Cesky les
Místo realizace: Domažlice, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015586
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01638
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.