english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Regenerace mestskeho parku na ulici Kavalcova v Bruntale

Projekt je zaměřen na revitalizaci centrálního městského parku na Kavalcově ulici v Bruntále z hlediska obnovy původní architektonické koncepce parku s citlivým zakomponováním požadavků moderní společnosti. Projekt zahrnuje částečné sanace zcela poškozených dřevin, zdravotní a bezpečnostní ořezy a doplnění chybějících segmentů dřevin, včetně výsadby nových soliterů, které umocní celkový dojem při pobytu a relaxaci v parku.
 

Cíle projektu - Cílem projektu bylo obnovit tradici městského parku v Bruntále, jako ideálního přírodního prostředí, které je vyhledáváno všemi věkovými skupinami obyvatel za účelem každodenní relaxace a volnočasových aktivit. Charakter parku vytváří jedinečné propojení urbanizované krajiny města s přírodou zastoupenou meandrujícím korytem Černého potoka s původními loukami nivy, čímž se pokládají základy pozitivního vztahu k přírodě u nejmenších dětí a zároveň posiluje vztah k přírodě u mládeže a dospělých.

Celkové náklady: 2 305 484 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 076 904 Kč
Celková výše podpory: 1 765 368 Kč
 
Příjemce: Mesto Bruntal
Místo realizace: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012816
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.01784
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektu



Partneři

Evropská unie



Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.