english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Realizace uspor energie pri provozu budovy materske skoly Rastislavova c.p. 1800

Hlavním cílem projektu bylo snížení spotřeby energie a snížení znečištění životního prostředí formou zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy MŠ Rastislavova. Byla vyměněna okna, dveře, zateplena omítka a střecha.

 

V rámci projektu došlo k zateplení objektu.  Byl použit kontaktní zateplovací systém STOMIX-THERM ALFA (tepelným izolantem je tepelně stabilizovaný polystyren tl.120mm), neboť požární výška domu není větší než 22,5m. Systém má kvalitní difúzní vlastnosti a jeho tepelně izolační účinek je dosažen pomocí izolačních desek na bázi polystyrenu. Omítka byla opatřena síťovinou, tím byly překryty spáry ve fasádě, kudy vnikala vlhkost do celého systému zateplení. Stávající okenní výplně byly demontovány. Nová okna mají  širší okenní rám pro umožnění kotvení tepelné izolace kolem ostění v min.tl.50mm.Členení oken je ponecháno stávající,rozměr prosklené plochy se nepatrně zmenšil,  ovšem efekt zmenšení tepelného mostu byl výrazný. Tepelně technicky jsou okna navržena se součinitelem prostupu tepla celou konstrukcí včetně rámů 1,20W/m2k. Plastové rámy oken jsou s ocelovou výztuží, zasklené tepelně izolačním sklem Ditherm.  Dveře jsou tepelně technicky  navrženy se součinitelem prostupu tepla celou konstrukcí včetně rámů 2,30W/m2k. Plastové rámy dveří jsou s ocelovou výztuží, zasklené tepelně izolačním sklem Ditherm. Povrch stěn: Vstup do MŠ byl na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru zateplen ze strany nevytápěné vstupní haly polystyrenem tl.100mm. Obvodové stěny byly zatepleny do úrovně 700mm pod úroveň přilehlého terénu-byl použít Styrodur 3035 v tl.100mm (od úrovně podlahy v přízemí objektu) pro vytvoření okapového nosu na soklu budovy. Parametry pod okny jsou z vnitřní strany zatepleny 100mm TI a tato tepelná izolace opatřena SDK předstěnou s dvojitým opláštěním SDK-deskami kotvenými k CW-profilům. Střecha byla zateplena. Stávající střešní krytina zůstane ve funkci pojistné hydroizolace, poruchová místa byla přelepena novou folií. Povrch bl napenetrován, na něj umístěn pěnový polystyren tl.220mm.Tepelná izolace jechráněna souvrstvím asfaltových pásů přitížených posypem z kačírku tl.30mm.

 

Celkové náklady: 4 329 807 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 565 550 Kč
Celková výše podpory: 3 030 717 Kč
 
Příjemce: Mesto Stare Mesto
Místo realizace: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8007533
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01082
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.