english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zatepleni objektu ZS + MS Bolesiny c.p. 83

Obsahem projektu je provedení tepelné izolace obvodových stěn a výměna vybraných otvorových výplní v objektu Základní a mateřské školy Bolešiny č.p. 83 (okres Klatovy).

 

Budova je třípodlažní, nepodsklepená. Byla vystavěna v roce 1980 jako jednopodlažní. Roku 2000 byla provedena nástavba 2. a 3. nadzemního podlaží (dále jen NP) a přístavba budovy. V 1. NP je umístěna mateřská škola, v 2. NP se nachází základní škola, v 3. NP jsou 3 byty pro zaměstnance školy. Pro vytápění budovy sloužila elektrická akumulační kamna, která byla majoritními spotřebiči elektrické energie v budově. Obvodové stěny 1.NP jsou tvořeny převážně cihlovým zdivem o tloušťce 375 mm, stěny 2. a 3. NP jsou pak z cihelných bloků Porotherm o tloušťce 365 mm. Otvorové výplně v 1. NP tvořily převážně zdvojená dřevěná okna a dřevěné dveře s částečným prosklením. Otvorové výplně v 2. a 3. NP tvoří plastová okna s izolačním dvojsklem. Střešní okna byla dřevěná.

Dle energetického auditu uvedené konstrukce a výplně otvorů nesplňovaly hodnoty součinitele prostupu tepla požadované normou ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Energetický audit navrhl řešení, kterým byla aplikace kontaktního zateplovacího systému z polystyrenu o tloušťce 140 mm na uvedené stěny a výměna původních dřevěných oken a dveří v 1. NP za plastová, v případě plastových oken v 2. a 3. NP výměna skel těchto oken.

Po realizaci těchto opatření uvedené konstrukce a výplně otvorů splňují doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2 a budova splňuje požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle téže normy. Tímto opatřením dochází ke snížení spotřeby elektrické energie na vytápění a tedy ke snížení energetické náročnosti budovy. Opatření má pozitivní vliv na životní prostředí (snížení emisí znečišťujících látek), vnitřní hygienické podmínky, tepelnou pohodu uvnitř budovy a životnost stavby. Vypočítaná roční úspora energie po realizaci opatření činní 93,8 GJ a roční úspora nákladů na energii činní 69,97 tis. Kč včetně DPH. Uvedené úspoře energie odpovídá roční snížení emisí oxidu uhličitého o 29 tun. Předkládaný projekt je dlouhodobě udržitelný - budova bude nadále využívána jako základní a mateřská škola.

Cíle projektu - Cílem projektu bylo snížení spotřeby elektrické energie na vytápění, a tedy snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy

Celkové náklady: 2 274 479 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 841 076 Kč
Celková výše podpory: 1 564 914 Kč
 
Příjemce: Obec Bolesiny
Místo realizace: Klatovy, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8006773
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.00751
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.