english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zatepleni budovy SSG AK

Předmětem realizace projektu bylo provedení opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy školy.
 

Jednalo se provedení těchto opatření:
a) Zateplení obvodových stěn - obvodové stěny nad úrovní terénu byly dodatečně zatepleny certifikovaným systémem
b) Oprava a zateplení střešní konstrukce - plochá jednoplášťová střecha byla v exteriéru doplněna tvrdou minerální vlnou s foliovou krytinou s přesahem atiky a dilatační stěny
c) Výměna výplní otvorů - původní dřevěná okna byla nahrazena novými plastovými okny s pětikomorovým rámem, osazená izolačním dvojsklem se selektivní vrstvou, otevíraní kombinované s mikroventilací, původní kovové dveře byly nahrazeny novými plastovými dveřmi s pětikomorovým rámem osazené izolačním dvojsklem
d) Zateplení podlahy nad venkovním prostorem
e) Nesoudobá regulace pro zlepšení využití tepla - bylo navrhnuto ve vybraných místnostech použití tzv. nesoudobé regulace, tj. systému "Individuální regulace teploty v místnostech dle skutečné potřeby tepla". Základním rysem regulační soupravy je systém adres a dvouvodičové sběrnice s malým napětím, po které komunikuje řídící jednotka a adresovanými koncovými členy. Na jedné adrese může být napojeno několik koncových členů, koncovými členy soupravy jsou: elektronické hlavice se servopohonem, koncové moduly, koncové moduly ovládající desky paměťových relé. 

Cíle projektu - Hlavním cílem projektu bylo snížení nákladů na vytápění objektu a úspora CO2. Snížení nákladů na spotřebu paliv: před realizací projektu - 1602 Gj/r po realizaci projektu - 1039 Gj/r Dalším hlavním cílem projektu bylo vytvoření vhodného, zdravotně nezávadného prostředí pro žáky s SVP, kteří trpí alergiemi (na zimu, plísně) a chronickými nemocemi.

Celkové náklady: 9 856 880 Kč
Celkové uznatelné náklady: 8 552 032 Kč
Celková výše podpory: 7 269 227 Kč
 
Příjemce: Stredni skola gastronomicka Adolpha Kolpinga
Místo realizace: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8005743
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01202
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.