english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vysadba sidelni zelene MS v Nivnici

Stav vegetačních prvků v zahradě mateřské školy byl nevyhovující a neodpovídal již nárokům zahradní tvorby, která byla požadována, tzn. z pohledu dneška, zahrada již nesplňovala funkční a estetické hlediska.
 

Struktura vegetačních prvků byla tvořena listnatými a jehličnatými stromy, soliterními keři a keři ve skupinách. Bohatě zde byly zastoupeny jehličnaté dřeviny, které v některých místech zahlcovaly kompozici a působily těžkopádně. Zdravotní stav dřevin byl průměrný, suché větve vykazovaly některé listnaté stromy, především topoly. V rámci návrhového řešení se zde počítalo s výsadbou jarních cibulovin pod skupinu jehličnatých stromů. Návrhové řešení západní části respektovalo stávající strukturu vzrostlých vegetačních prvků, které dodávaly prostoru příjemný a přirozený charakter. V této části byly odstraněny kompozičně nebo zdravotně nevyhovující dřeviny a jedovaté tisy. Prostor byl navíc doplněn o vegetační prvky - bludiště z tvarovaného živého plotu je neobvyklým a pro děti atraktivním herním prvkem, který zábavnou formou rozvine pohybové aktivity dětí, stromy, keře, tvarované a volně rostoucí živé ploty.

Cíle projektu - Hlavním cílem projektu bylo vytvoření estetického a biologicky rozmanitého prostředí, které má přínos pro děti mateřské školy v oblasti poznávací a rozvoje pohybové aktivity. Navíc toto prostředí mohou využívat i občané obce - zahrada má relaxační a odpočinkový účinek.

Celkové náklady: 532 022 Kč
Celkové uznatelné náklady: 499 356 Kč
Celková výše podpory: 424 452 Kč
 
Příjemce: Zakladni skola J. A. Komenskeho
Místo realizace: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8011876
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.01714
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.