english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Mastnik - Revitalizacni opatreni na levostrannem pritoku Rokytne

Cílem revitalizace bylo vrácení volné vodní plochy do krajiny, zlepšení její ekologické stability, retenční schopnosti a estetické hodnoty. Realiované objekty (2 vodní nádrže a vodní tůň) přispívají ke zvětšení počtu druhů rostlin a živočichů v této lokalitě. Počítá se , že vodní nádrž bude využívat ke svému napájení zvěř. Vodní tůně s mokřady a litorální zóna vodní nádrže přispívají ke zlepšení životních podmínek obojživelníků.

 

Obec Mastník se rozhodla v povodí levostranného přítoku Rokytné mezi obcemi Kojetice a Mastník realizovat revitalizační opatření na regulovaném potoce. K rozhodnutí na vybudování nádrží vedly obec dva aspekty. Vodní nádrže mají plnit jednak funkci účelovou, tzn. zadržení vody v krajině, a to zejména během silných přívalových dešťů, vytvoření vodní plochy a jednak funkci ekologickou. Stávající stav byl nevyhovující. Potok zde vedl v upraveném korytě, byl napřímený a zahloubený a sloužil zároveň jako recipient melioračního systému (přilehlé pozemky podél potoka byly odvodněny, místy však bylo odvodnění  nefunkční). Původní břehové porosty zde chyběly. Tím docházelo k rychlému odtoku vody z povodí toku a následným odvodněním přilehlých pozemků toků protékajících zájmovým územím se výrazně změnil hydrický režim v této oblasti.

Celkové náklady: 8 711 242 Kč
Celkové uznatelné náklady: 8 671 869 Kč
Celková výše podpory: 7 371 088 Kč
 
Příjemce: Obec Mastnik
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012706
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01620
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.