english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnoveni Horecek - etapa c.1. - Obnoveni lesoparku s pamatnikem na Horeckach

Hlavním cílem projektu byla obnova lesoparku a památníku. Památník byl pouze torzem zarostlým vegetací. Lesopark byl prakticky šedesát let neudržován, zarostlý různými náletovými dřevinami. Pozemky jsou v majetku pana Leo Bartoše, který je koupil od potomků továrníka Polacha včetně velmi schátralých nemovitostí.
 

Památník má významnou osvětovou a výchovnou funkci pro návštěvníky všech věkových kategorií. Památník s lesoparkem je lokalita která zachová biodiverzitu přírodního prostředí, ale zároveň funguje pro občany a návštěvníky jako místo, kde se člověk může spojit s přírodou a vnímat historické souvislosti českých dějin. Působnost projektu je nadregionálního charakteru z důvodu velké turistické návštěvnosti lokality, která byla obnovou památníku výrazně posílena. Na tuto I. etapu projektu by měly navazovat další etapy, které by měly vylepšit tuto urbanizovanou krajinu a zpřístupnit ji lidem.

Celkové náklady: 880 428 Kč
Celkové uznatelné náklady: 797 979 Kč
Celková výše podpory: 678 282 Kč
 
Příjemce: Obec Trojanovice
Místo realizace: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014486
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.01830
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.