english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vymena oken a zatepleni ZS a MS Drazovice

Stávající obvodové zdivo objektu Mateřské školy v Dražovicích bylo zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Byla provedena výměna vnějších okenních a dveřních otvorů, navrženy byly plastové výrobky.
 

Zateplení objektu bylo navrženo obkladem z polystyrenových desek tl. 100 mm lepených cementovým tmelem a zajištěných plastovými hmoždinkami. Ostění okenních a dveřních otvorů bylo provedeno obkladem z polystyrénových desek tl. 20 mm. Na obklad byla provedena stěrka z cementového tmele s vloženou síťovinou ze skelných vláken. Jako povrchová úprava byla navržena akrylátová zatřená probarvená omítka. Stávající střešní konstrukce byla zateplena pomocí polystyrenových desek EPS tl. 120 mm, které byly položeny na stávající konstrukci. Vrchní vrstva je z izolační fólie s PES výztuží ALKORPLAN 35176 a separační vrstva z geotextilie FILTEK 300. Zateplovacím materiálem se nesnížily požární vlastnosti objektu. Zateplovací systém je z hlediska hořlavosti zařazen do stupně B - nesnadno hořlavý. Unikající osoby z objektu budou před případným odkapáváním, či odpadáváním hmot v případě ohrožení chráněny stávající stříškou nad vstupními dveřmi. Stříška nad vstupem nebyla obložena zateplovacím systémem. Zateplení obvodových stěn vyhovuje požadavkům stanoveným v ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty čl. 8.4.11. Vnější parapety jsou z hliníkového plechu s povrchovou úpravou, vnitřní budou z plastových hmot.

Cíle projektu - Hlavním cílem projektu bylo snížit spotřebu energií na vytápění a dále dosáhnout minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rc uvedenou v tab. č. 9 ČSN 730540-2 (znění duben 2007). Dílčími cíli projektu bylo snížení negativních vlivů na životní prostředí z vytápění, snížení nákladů na otop, přispět k efektivnímu využívání energetických surovin a napomoci k celkovému zlepšení životního prostředí.
Celkové náklady: 4 747 495 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 809 655 Kč
Celková výše podpory: 3 238 206 Kč
 
Příjemce: Obec Drazovice
Místo realizace: Vyškov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: III. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8009523
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/08.00781
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.