english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Vystavba rybniku na pozemku p.c. 5020/1 v k.u. Petruvky

Záměrem investora bylo na potoce Zátoky v katastru obce Petrůvky v okrese Třebíč postavit malou vodní nádrž s navazujícím mokřadem, tůněmi a provedení revitalizace části tohoto potoka.
 

Účelem výstavby nádrží je založení retenčního prostoru umožňující akumulaci vody v krajině a zároveň zmírnění škod působených při povodňových stavech.

Ekologicko-stabilizační funkce byly výraznou měrou posíleny vytvořením série průtočných a neprůtočné zemních tůní. Z krajinářského hlediska je vodní nádrž zajímavým estetickým a krajinotvorným prvkem. Oproti současnému stavu došlo k podstatnému navýšení stanovištní a s tím spojené druhové diverzity a estetické hodnoty širšího okolí navrhované stavby.

Celkové náklady: 3 203 419 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 193 228 Kč
Celková výše podpory: 2 442 819 Kč
 
Příjemce: Novak Oldrich
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012726
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01491
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.