english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Alej u frantiskanskeho klastera Kadan

Projekt zajistil obnovu poškozených nebo umírajících stromů. Alej je historickým prvkem, který byl vystaven velmi silným nepříznivým vlivům jednak silného automobilového provozu, jednak stísněnými prostorovými možnostmi na výsadbu nových stromů.
 
Projekt zahrnoval:
  • 5x pokácení nemocných stromů - 2x proschlá lípa, 1x lípa silně nakažená dřevokaznou houbou, 1x jasan mechanicky velmi poškozen v kritickém stavu, 1x jírovec vyhnilý v kritickém stavu
  • odfrézování nových a starých pařezů - celkem 27
  • vyhloubení 22 jam pro výsadbu a výměnu zeminy
  • výsadbu 22 stromů - výšky cca 5 metrů, s balem (v druhovém složení 3x javor mléč, 5x lípa srdčitá, 14x jasan ztepilý) včetně povýsadbové péče - ukotvení dřevin třemi kůly s úvazy, juta na bandáž kmene, drenážní hadice na zálivku
  • ošetření vzrostlých stromů - řez: 3x lezeckou technikou, 26x ze země, 44x z mobilní plošiny + ošetření řezných ran
Celkové náklady: 217 670 Kč
Celkové uznatelné náklady: 198 035 Kč
Celková výše podpory: 168 329 Kč
 
Příjemce: Mesto Kadan
Místo realizace: Chomutov, Ústecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012266
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.01487
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.