english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova vodni nadrze "Pod Otvrni"

Projekt řeší obnovu historické vodní nádrže Pod Otvrní a revitalizaci části nivy Otvrňského potoka nad obnovovanou nádrží. Revitalizace zahrnuje výstavbu neprůtočných tůní s navazujícím mokřadem.
 

Cílem projektu bylo ve zdejší agrární krajině vytvořit ekologicky stabilní prvek, který má příznivý vliv na místní ráz krajiny. Vytvoření vodních biotopů doplněné o ekologicky aktivní mělkovodní pásmo vhodné pro rozvoj litorálních společenstev nezbytných pro prosperitu řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Posílení biodiverzity a estetické kvality, jak vlastní lokality, tak i jejího širšího okolí.

Celkové náklady: 4 119 764 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 102 577 Kč
Celková výše podpory: 3 138 471 Kč
 
Příjemce: Kovar Jiri
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015476
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01414
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.