english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace Svateho kopce - podpora biodiverzity

Hlavním cílem projektu bylo zastavení a zvrácení nepříznivého vývoje rostlinných společenstev. Byla podpořena biodiverzita ve smyslu původních a dnes potlačovaných druhů, dále došlo k znovuodkrytí skalních výchozů a k postupné rekonstrukci porostu trnovníku akátu a šeříku na porost dřevin geograficky a stanovištně původních.

 

 

V rámci projektu došlo k odstranění výmladků akátu a šeříku, s určitou tolerancí odstranění růže šípkové a trnky na ploše 2,444 ha včetně skalních partií.  Dále byly vytvořeny podmínky k protěžování jedinců přirozené skladby, zejména skalníků. Došlo k redukce expanzivních druhů dřevin a křovin jako akátu, jasanu, šeříku, bezu, s ponecháním a protěžováním jedinců přirozené skladby, zejména dubu. Výsadba byla provedena v druhovém složení: dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, jeřáb břek a muk, líska obecná. Na stepní loučce byl odstraněn expanzivního nálet akátu a byla odstraněna růže šípková, to vše na ploše cca 400 m2.

Celkové náklady: 201 932 Kč
Celkové uznatelné náklady: 175 326 Kč
Celková výše podpory: 149 027 Kč
 
Příjemce: MESTO KADAN
Místo realizace: Chomutov, Ústecký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8013356
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.2.00/08.01470
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.