english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace Rostejnskeho potoka v lokalite "V Dilech" v k.u. Trestice

Projekt řešil provedení revitalizačních opatření vytvořením nového koryta přírodě bližších parametrů a směrových poměrů respektující charakter mikroreliéfu. Dalším navrženým opatřením byla výstavba retenční nádrže s významným podílem zátopy s litorálním pásmem a založení pěti revitalizačních tůní.
 

Cíle projektu: posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a tím zmírnění škod působených při povodňových stavech. Vytvořením revitalizačních tůní byly výraznou měrou posíleny ekologicko-stabilizační funkce, došlo k podstatnému navýšení stanovištní a s tím spojené druhové diverzity.

Celkové náklady: 2 025 976 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 016 577 Kč
Celková výše podpory: 1 542 681 Kč
 
Příjemce: Gregor Lubos
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015436
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01539
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.