english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace skolni zahrady Stredni skoly stavebni v Trebici

Projekt se zabýval ucelenou a kompletní revitalizaci školní zahrady Střední školy stavební v Třebíči.  Ucelená revitalizace školní zahrady spočívala v odstranění náletových dřevin, suchých a poškozených dřevin a následně návrh a výsadba nových dřevin a travin.
 

Kompletní revitalizace zahrady byla zpracována na základě projektové dokumentace zkušenou zahradní architektkou v souladu s požadavky vyplývající z 2. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR. Prováděcí firma revitalizace školní zahrady byla vybrána na základě výběrového řízení. Vlastní revitalizace byla dozorována jak autorsky tak i technickým dozorem investora. Po vlastní výsadbě byla další dva roky odbornou firmou ošetřována aby nedošlo k neodbornému zásahu do růstu nově vysazeného materiálů. Kompletní a ucelenou revitalizaci školní zahrady se dosáhlo významné přírodní zeleně v sídelním prostředí. Zároveň tato revitalizace vytvořila názornou učební pomůcku pro výchovu studentů ke vztahu k životnímu prostředí, k budování a ošetřování zeleně v hustě zastavěném sídelním útvaru měst.

Cíle projektu - podpořit udržitelný rozvoj sídel zvýšením rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěném území lokality sídliště Horka Domky v Třebíči a odstraněním suchých, poškozených a náletových dřevin, výsadbu nové vegetace a zohledněním zajímavých stavebních prvků zahradní architektury využitelných pro relaxaci - vznik a další řízená existence přírodě blízké zeleně jako protiváhy sídelního prostředí, která umocní kvalitu zázemí již existujícího sportovně rekreačního prostoru, veřejnosti využívaných sportovišť - travnaté fotbalové hřiště a tenisové kurty s umělým povrchem
Naplnit významnou osvětovou a výchovnou funkci
- pro žáky Střední školy stavební v Třebíči vytvořením architektonického a urbanizačního začlenění nové revitalizované školní zahrady mezi stávající sídelní budovy areálu školy, a tím názorně budovat vztah studentů stavebního zaměření k životnímu prostředí, tvorbě a ošetřování zeleně ve svém okolí či v okolí budoucích nových stavebních objektů 
- mládeži školního věku umožnit formou řízených prohlídek a exkurzí vytvářet vztah k přírodě, ekologickém myšlení a rozvoje estetického cítění

Celkové náklady: 1 277 559 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 253 234 Kč
Celková výše podpory: 1 065 248 Kč
 
Příjemce: Stredni skola stavebni Trebic
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8016736
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.01544
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.