english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Odbahneni rybnika Horka

Rybník má biologickou a akumulační funkci s retenčním a krajinotvorným účinkem. Bezpečnostní přeliv je betonový s čelní přelivnou hranou, výpustné zařízení je tvořeno uzavřeným požerákem s uzamykatelným poklopem. Zdrž byla však značně zanesena sedimenty a opevnění návodního líce tělesa hráze bylo narušeno. K zachování účelu rybníka bylo zapotřebí provést jeho odbahnění a to při zachování všech stávajících ekologických účinků a dále opravu opevnění návodního líce hráze.
 

Cíle projektu - zvýšení akumulačního objemu rybníka, zvýšení čistoty vody na odtoku pod rybníkem, zvýšení ekologické stability území, významné zvýšení retenční schopnosti území a zpomalení povrchového odtoku vody, zlepšení protipovodňového a protierozního opatření.

Celkové náklady: 1 682 500 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 646 800 Kč
Celková výše podpory: 1 399 780 Kč
 
Příjemce: Obec Oslavicka
Místo realizace: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015466
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01271
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.