english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova rybnika v Bylanech

Jednalo se o provedení komplexního revitalzačního opatření v údolní nivě rybníka v Bylanech zahrnující provedení úpravy tělesa hráze, objektů pro manipulaci s vodou, odstranění přebytečných sedimentů a provedení vegetačních a revitalizačních opatření nad rybníkem.

 

Cíle projektu - Cílem projektu bylo vytvoření optimálních podmínek v území nad vodním dílem a vlastním rybníce pro zvýšení krajinné a druhové biodiverzity v daném území vázané na vodní režim.

Celkové náklady: 1 815 018 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 719 818 Kč
Celková výše podpory: 1 461 845 Kč
 
Příjemce: Mesto Kutna Hora
Místo realizace: Kutná Hora, Středočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015486
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01967
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.