english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace lokalniho biokoridoru v lokalite Lojduv rybnicek

Revitalizace biokoridoru - obnovení ekologických a vodohospodářských funkcí do té doby degradovaných ploch v intenzivně obhospodařované agrární krajině. Jednalo se o odtrubnění potoka, výstavbu tůní a obnovu rybníčka.
 

Cíle projektu: Kompletní revitalizace nivy toku, rekonstrukce zaniklé vodní nádrže. Obnova krajinotvorné, historické a vodohospodářské funkce předmětného území. Projekt výrazně posílil biodiverzitu této lokality.

Celkové náklady: 1 682 337 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 550 884 Kč
Celková výše podpory: 1 186 426 Kč
 
Příjemce: Smolin Karel
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014906
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.00716
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.