english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revizalizace zelene na Zidovskem hrbitove v Hranicich

Předmětem projektu bylo zachování a obnova zeleně na Židovském hřbitově v Hranicích, který se nachází v centru města a představuje tak důležitý prvek zeleně v samotném historickém jádru města Hranic.
 

Šlo o odstranění stromů suchých, silně poškozených a také ošetření vybraných stromů. Porosty určené k vykácení byly nahrazeny dřevinami novými. Všechny plánované kroky vedly k obnovení základních funkcí zeleně, jakými jsou produkce kyslíku a redukce oxidu uhličitého; snižování úrovně škodlivin v ovzduší tím, že zachycují prach; snižování rychlosti proudění vzduchu; snížení šíření hluku.

Stávající stav památky byl velmi kritický - stromový inventář hřbitova tvořil stejnověký, původně zapojený porost listnatých dřevin, nacházejících se z důvodů nízké pěstební péče a stáří na počátku stádia rozpadu a představoval reálné nebezpečí pro návštěvníky památky. Z původních 89 ks dřevin již 29 neexistovalo - což představovalo velmi vysoké procento 32,5%. Tyto dřeviny byly vykáceny nebo se zhroutily v důsledku velkého poškození. Značný úbytek stromů byl velmi důležitým faktem pro komplexní obnovu dřevin na židovském hřbitově. Národní památkový ústav navrhl na základě místního šetření 14 ks ke kácení a 46 ks ke komplexnímu ošetření. Dřeviny určené ke kácení byly ve stádiu umírání - jednalo se o stromy suché, silně poškozené.

Celkové náklady: 415 428 Kč
Celkové uznatelné náklady: 415 428 Kč
Celková výše podpory: 353 113 Kč
 
Příjemce: Mesto Hranice
Místo realizace: Přerov, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8016436
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.01582
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.