english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Velicka, km 20,360-23,444 - revitalizace toku

V rámci projektu byly stávající morfologické prvky doplněny skupinami osamělých balvanů, kamennými výhony i neúplnými řadami balvanů. Na vhodných místech byla korytotvorná činnost podpořena také zmenšením sklonu svahů nebo rozšířením koryta. Stávající stupně byly přeměněny na přírodě blízké balvanité rampy umožňující migraci ryb a dalších organismů vázaných na vodní prostředí.
 

Vhodné zachované pozemky v údolní nivě byly využity k vytvoření dvou poříčních tůní s rozdílným vodním režimem, zaniklého ramene s lužním lesem a pro místní doplnění a rozšíření břehového porostu.

Cílem projektu bylo zachovat a podpořit v korytě Veličky prvky přirozené říční morfologie a koncentrovat minimální průtoky, podporovat diverzitu dna a korytotvorné procesy, propojit stávající fragmenty vodního toku a podpořit jejich biodiverzity, založit chybějící krajinné prvky a rekonstruovat břehové porosty.

Celkové náklady: 25 502 941 Kč
Celkové uznatelné náklady: 21 377 587 Kč
Celková výše podpory: 18 170 948 Kč
 
Příjemce: Povodi Moravy, s.p.
Místo realizace: Hodonín, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015206
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01702
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.