english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro žadatele » Dodatečné pokyny

Dodatečné pokyny

Od 1. července 2014 platí nové předpisy v oblasti veřejné podpory

17.07.2014  -
Dne 1. července 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení EK č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, které nahradilo Nařízení EK č. 800/2008 a jímž se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách).

Prodloužení příjmu žádostí u LXI. fázovací výzvy (PO 1)

29.05.2014  -
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o prodloužení lhůty pro příjem žádostí v rámci LXI. fázovací výzvy do 30. 6. 2014.

Zveřejnění závazných nástrojů konsolidované FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

25.10.2013  -
V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly uveřejněny závazné nástroje pro zpracování konsolidované finanční a ekonomické analýzy (KFEA) projektů z vodohospodářské oblasti (Prioritní osa 1, Operační program Životní prostředí 2007-2013).

Zveřejnění závazných modelů Environmentálního vzdělávání pro prioritní osu 7

11.10.2013  -
V sekci Dokumenty ke stažení  na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 7 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 a pro projekty v režimu „Provozní ztráty" zůstávají dále v platnosti zveřejněné nástroje verze 19.0 pro Prioritní osu 6,7.

Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

10.10.2013  -
V sekci Dokumenty ke stažení  na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA/FA) projektů z vodohospodářské oblasti (Prioritní osa 1, Operační program Životní prostředí 2007-2013).

Zveřejnění závazných modelů Provozní ztráty a obecných modelů pro prioritní osu 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

23.09.2013  -
V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly dne 23. 9. 2013 zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Oznámení o změně postupu při předkládání zadávací dokumentace k posouzení ze strany SFŽP (pouze XLIV. a XLV. výzva OPŽP)

12.09.2013  -
Oznamujeme příjemcům dotací z OPŽP, kteří své projekty realizují v rámci XLIV. nebo XLV. výzvy, že došlo k úpravě postupu žadatele při předkládání zadávací dokumentace k posouzení ze strany SFŽP. Důvodem je zrychlení administrace a administrativní ulehčení pro žadatele.

Upozornění pro žadatele o podporu na nákup mobilního technického vybavení

27.08.2013  -
Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje všechny žadatele o podporu na nákup mobilního technického vybavení na znění pravidel povinné publicity, platných podle čísla vyhlášených výzev.

Povinné přílohy k žádosti OPŽP v XLIII. výzvě

16.01.2013  -
V případě podpory zázemí pro lesní mateřské školy musí žadatel doložit, že hlavní pedagogové mají  kvalifikaci a odpovídající vzdělání pro práci s předškolními dětmi nebo jiné další rozšiřující vzdělání pro práci s předškolními dětmi (akreditované kurzy atd.).

Zveřejnění závazných modelů Provozní ztráty a Environmentálního vzdělávání pro prioritní osu 7

27.11.2012  -
V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly dne 27. 11. 2012 zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 7 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.
Počet nalezených článků 64, zobrazeny články od 1 do 10
<< < 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.