english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro žadatele » Informační panel - údaje potřebné pro přípravu tiskové podkladu

Informační panel - údaje potřebné pro přípravu tiskové podkladu

V případě nejasností při vyplňování kontaktujte
Markétu Bursíkovou marketa.bursikova@sfzp.cz, nebo
Michaelu Pulchartovou michaela.pulchartova@sfzp.cz, tel.: 267 994 551.

Název projektu: 
Název příjemce podpory : 
Akceptační číslo projektu: 
 Osmimístné číslo, které žadatel obdrží s akceptačním dopisem.
Toto číslo je uvedeno i v IS Benefill v hlavičce projektu.
Datum zahájení realizace projektu:    nápověda
 formát: den.měsic.rok například: 22.07.2019
Datum plánovaného ukončení projektu:    nápověda
 formát: den.měsic.rok například: 22.07.2019
Celkově způsobilé výdaje projektu: 
 Vypisujte hodnotu z tabulky, která je v příloze registračního listu.
Výše dotace z ERDF nebo FS:  %
 Vypisujte hodnoty z tabulky, které jsou v příloze registračního listu.
Výše dotace ze SFŽP nebo státního rozpočtu:  %
 Vypisujte hodnoty z tabulky, které jsou v příloze registračního listu.
Zdroje žadatele:  %
Prioritní osa/oblast podpory: 
Vzorový obsah cíle projektu:  zvolte prioritní osu
Stručná informace o cíli projektu s důrazem na jeho příspěvek ke zlepšení životního prostředí: 
Názvy zapojených firem (zpracovatel projektu, realizační firma a pod.):  -

-

-
Velikost panelu
Standardní rozměr: 
 Velikost velkoplošného informačního panelu je závislá na velikosti a charakteru projektu. Zvolte, jaká velikost se vztahuje k vašemu projektu. Pokud chcete informační panel větší, zadejte jeho velikost.
Poznámky
Dodatečné poznámky: 
Kontaktní údaje
Jméno: 
Příjmení: 
E-mail: 
Telefon: 
 
Kontrolní kód:  Kontrolní kód
Zde opište kontrolní kód: Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.