english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro žadatele » Pravidla publicity

Pravidla publicity

Grafický manuál pro povinnou publicitu

26.04.2011  -
Státní fond životního prostředí ČR, který administruje rozdělování dotací z Operačního programu Životní prostředí, aktualizoval v dubnu 2011 podrobná pravidla a praktický návod pro zajištění publicity a propagace evropských fondů a cílů Operačního programu Životní prostředí.

Pokyny pro přípravu trvalé pamětní desky

07.08.2008  -
Stálou informační tabuli/ trvalou pamětní desku instaluje příjemce podpory z OPŽP. Příjemce podpory zajistí výrobu a instalaci desky, tiskový podklad připravuje SFŽP ČR.

Pokyny pro přípravu velkoplošného informačního panelu

27.06.2008  -
Příjemci podpory, kteří mají povinnost instalovat v průběhu realizace projektu velkoplošný informační panel, zajistí výrobu a instalaci panelu, tiskový podklad připravuje SFŽP ČR.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.