english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Ministr Brabec schválil projekty OPŽP za více než 3 miliardyTisková zpráva

05.08.2014  -
Ministr Richard Brabec podepsal v úterý 5. srpna rozhodnutí o udělení dotace ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí dalším stovkám projektů.

Hlavní změny vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty zakládající veřejnou podporu v oblasti Regionální investiční podpory

29.07.2014  -
Dne 1. 7. 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014), jež nahrazuje Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008.

Státní fond životního prostředí ČR obnovil administraci projektů Tisková zpráva

28.02.2014  -
Příjemci podpory mohou okamžitě aktualizovat finančně platební kalendáře, podávat žádosti o platby a elektronicky odesílat nadefinované zdroje financování v rámci přípravy podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace. SFŽP ČR spustil 27. 2. 2014 informační systémy OPŽP v plném rozsahu.

Plán výzev na rok 2014 schválen a zveřejněnTisková zpráva

27.02.2014  -
Z důvodu maximalizace čerpání finančních prostředků v Operačním programu Životní prostředí schválilo MŽP jako řídící orgán OPŽP velmi ambiciózní Plán výzev na rok 2014.

Transparentní a objektivní pravidla rozhodování o prodlužování Registračních listůTisková zpráva

27.02.2014  -
Pro zvýšení právní jistoty žadatelů a zajištění spravedlivého přístupu k jednotlivým žádostem, schválilo MŽP jako řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí kritéria prodlužování registračních listů, kterými se SFŽP ČR bude řídit při rozhodování o  jejich prodlužování.

Projekty podané do XXXIX. výzvy OPŽP se nyní vyhodnocujíTisková zpráva

06.03.2013  -
V souvislosti s informacemi, které se v měsíci únoru objevily v některých regionálních médiích, Státní fond životního prostředí ČR oznamuje, že projekty, které byly podány v rámci žádostí do XXXIX. výzvy Operačního programu životní prostředí, jsou nyní ve stádiu hodnocení.

Certifikace výdajů pro OPŽP byla obnovena a přinese dalších 21,5 mld. korunTisková zpráva

30.10.2012  -
Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán Operačního programu Životní prostředí předalo 18. října 2012 potřebné podklady k mimořádné 5. certifikaci výdajů z OPŽP a získalo tak dalších 21,5 mld. korun a dosáhlo obnovení certifikace.

Závěry ze zasedání Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí Tisková zpráva

15.03.2012  -
Na půdě Ministerstva životního prostředí se dnes uskutečnilo již 23. zasedání Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí (dále Řídicí výbor). Poradní orgán ministra měl tentokrát na programu projednávání projektových žádostí předložených v rámci XXVII. výzvy v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (prioritní osa 1), zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (prioritní osa 4) a zlepšování stavu přírody a krajiny (prioritní osa 6) a v rámci XXVIII. výzvy v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie (prioritní osa 3). Na výzvy bylo z prostředků EU vyčleněno 8,1 miliardy Kč.

Evropská komise schválila šestý velký projekt Operačního programu Životní prostředí Tisková zpráva

25.08.2011  -
V pondělí 22. srpna 2011 Evropská komise schválila České republice šestý velký projekt z Operačního programu Životní prostředí, vodohospodářský projekt „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně". Projekt byl podán statutárním městem Brnem do III. výzvy MŽP v rámci OPŽP.
Počet nalezených článků 73, zobrazeny články od 11 do 20
<< < [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.