english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Akce a pozvánky » Detail akce

Seminář "Monitoring vodohospodářských projektů v rámci OPŽP 2007-2013" - Brno

Místo konání

Grandhotel Brno, Benešova 605/18, Brno

Doba konání

4. 3. 2015 (9.00 - 14.30)


Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR si Vás dovoluje pozvat na další kolo informačních seminářů, zaměřených na následný (ex-post) monitoring vodohospodářských projektů, podpořených z OPŽP v programovém období 2007-2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody.

Na semináři budou přednášet zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, kteří provedou úspěšné žadatele způsobem monitorování vodohospodářských projektů od ukončení jejich realizace po dobu udržitelnosti projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Semináře mají za úkol seznámit úspěšné žadatele s problematikou ex post monitoringu vodohospodářských projektů, s metodikou kontroly, postupem vyplnění monitorovací zprávy a monitorovacího nástroje a kontrolou příslušných podkladů, stejně jako s podmínkami případného neplnění podmínek poskytnuté dotace.

Z důvodů omezené kapacity sálu, zajištění materiálů pro školení a občerstvení, je nutné se na seminář zaregistrovat do: 25. 2. 2015 na e-mailové adrese: seminare@sfzp.cz v požadovaném termínu pro registraci účastníků.

Účast na semináři je bezplatná. Na semináři bude účastníkům poskytnuto 2 x občerstvení během přestávek.

Oběd není zajištěn (lze využít restaurace v okolí místa konání semináře). Informace o seminářích včetně prezentovaných dokumentů budou po jejich ukončení zveřejněny na webových stránkách www.opzp2007-2013.cz.

Program semináře:

8.30 - 9.00       Registrace
9.00 - 11.30     1. část prezentace
                           Úvodní slovo
                           Základní východiska a cíle kontroly
                           Věcný obsah ex-post kontrol
                           Nástroje pro provádění ex-post kontrol
11.30 - 12.30   Přestávka na oběd
12.30 - 14.00   2. část prezentace
                           Podklady a požadované přílohy k monitorovací zprávě
                           Vyhodnocení ex-post kontrol
                           Povinnosti příjemců dotace
14.00 - 14.30   Prostor pro dotaz

Pozvánka (pdf)

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Březinová, tel.: +420 267 994 214, e-mail: hana.brezinova@sfzp.cz
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.